Saturday, October 20, 2007

Finaal

2007 koomiksi maratonist võttis osa 24 inimest.
Joonistati 335 lehekülge puhast ilu ja 10 inimest said 24 tunnijooksul valmis 24 lk. koomiksit.

Kõik blogi täiendused ja täpsustused saabuvad peale seda kui ma olen vähemalt 12 tundi maganud.

Tänan kõiki kohaletulnuid nii joonistajaid kui uudistajaid ja head ööd.

Peeter

3 Comments:

Blogger Jaan said...

http://www.epl.ee/artikkel/404816

11:40 PM  
Blogger Jaan said...

http://www.epl.ee/artikkel/404816

11:40 PM  
Anonymous Anonymous said...

vaja kontrollida:)

2:51 PM  

Post a Comment

<< Home